uelogo

komunikaty dotyczące naboru na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne prowadzone w ramach Projektu Nowoczesne pielęgniarstwo w realizacji świadczeń zdrowotnych

 

UWAGA ! BEZPŁATNE SZKOLENIA!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że ogłasza dodatkowy nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu pt. Nowoczesne pielęgniarstwo w realizacji świadczeń zdrowotnych realizowane w ramach projektu POWR.05.04.00-00-0014/15-00 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

oipip bezplatne szkolenia 2016

UWAGA ! BEZPŁATNE SZKOLENIA!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że z dniem 24 maja 2016 roku rozpoczyna nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu pt. Nowoczesne pielęgniarstwo w realizacji świadczeń zdrowotnych realizowane w ramach projektu POWR.05.04.00-00-0014/15-00 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie następujących kursów:

KURSY SPECJALISTYCZNE

1. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, 10 edycji po 25 osób na terenie województwa lubelskiego

2. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, na terenie województwa: świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego - w każdym po 2 edycje liczące po 25 osób

3. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych, 2 edycje po 25 osób 4. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych, 4 edycje po 25 osób

KURSY KWALIFIKACYJNE

1. pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek, 1 edycja 25 osób,

2. pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek, 1 edycja 25 osób,

3. pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek, 2 edycje 25 osób,

Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju oraz inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w tych szkoleniach proszone są o składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Czechowska 3a, 20-072 Lublin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularze zgłoszeniowe opatrzone logotypami Unii Europejskiej dostępne są na stronie www.oipip.lublin.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 czerwca 2016 roku.

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 81 536 67 61

O terminie postępowania kwalifikacyjnego osoby zainteresowane udziałem w danym rodzaju kształcenia zostaną powiadomione telefonicznie.

Harmonogram realizacji projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU dot. zadania nr 1 I zadania nr 4 WOJ. LUBELSKIE

 

ARTYKUŁY BIUROWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU dot. zadania nr 1 do zadania nr 8

 

UBEZPIECZENIE OC i NNW Uczestników projektu dot. zadania nr 1 do zadania nr 8

 

USŁUGA POLIGRAFICZNA W ZAKRESIE  POWIELENIA  SKRYPTU dla zadania 1,2,3

W związku z przesłanym do Państwa w dniu wczorajszy (1-08-2016 r.) zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na wyłonienie Wykonawcy, który wykona usługę poligraficzną w zakresie powielenia, składu, oprawy i dostarczenia do siedziby Zamawiającego skryptu, informuję że w treści przesłanego w dniu wczorajszym Zapytania ofertowego Nr 1 dot. Wydrukowania skryptu/ Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. Zamawiający dokonuje zmiany ust. 4 części I Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego, o którym mowa na wstępie, uktóry otrzymuje brzmienie:

„ 4. Skrypt należy powielić w formacie A4 w układzie poziomym zawierający stron: 189 (+/_10) w tym 1 strona okładki.

łączenie: oprawa klejona na gorąco wzdłuż krótszego boku,

Strona przednia okładki przezroczysta, a tylnia mleczno biała.

Środek: papier offset 80 g

Publikacja składa się z tekstu i slajdów”

Zmiana polega na wprowadzeniu słów: „poziomym” oraz „wzdłuż krótszego boku

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/PLACÓWKA STAŻOWA - lubelskie/2016 dot. Zadania Nr 5 z dnia 17.10.2016

 

zapytanie ofertowe nr 10.1.wyłonienie wykładowcy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na ks. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10 /W – lubelskie /2016 Dot. Zadania nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/Kom. Kw.- P. NRPiP- Lubelskie/2016 dot. Zadania Nr 5

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/Kom. Kw.- P.Org.- Lubelskie /2016 dot. Zadania Nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/K. ks. - lubelskie/2016 Dot. Zadania nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MATERIAŁY BIUROWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ADMINISTRACYJNĄ PROJEKTU

 

usługa cateringowa zadanie nr 2,3,5
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/CATERING- Lubelskie/2016  Dot. Zadania nr 2, Zadania nr 3, Zadania nr 5

zadanie nr 2 ks Ordynowanie leków i wypisywanie recept
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4 /W – lubelskie /2016 Dot. Zadania nr 2

 

zadanie nr 3 ks Ordynowanie leków i wypisywanie recept

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr   5 /W – lubelskie /2016 Dot. Zadania nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/Kom. Egzaminacyjna- lubelskie /2016 dot. Zadania Nr 4

 

Zadanie nr 1kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept , wyłonienie członków komisji egzaminacyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Kom. Egzaminacyjna- lubelskie /2016 dot. Zadania Nr 1

Zadanie nr 2 i zadanie nr 3 kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept, wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/K. ks. - lubelskie/2016 Dot. Zadania nr 2 i Zadania nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Kom. Kw.- P.Org.- Lubelskie /2016 dot. Zadania Nr 2 i 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Kom. Kw.- P. NRPiP- Lubelskie/2016dot. Zadania Nr 2 i 3

*******************************************************************************************************************

Zadanie nr 2 i zadanie nr 3 wyłonienie przedstawiciela komisji egzaminacyjnej

 *******************************************************************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PLACÓWKA STAŻOWA - Lubelskie/2016 dot. Zadania Nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PLACÓWKA STAŻOWA - Lubelskie/2016 dot. Zadania Nr 1, Zadania Nr 2, Zadania Nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr1 Dot. Publikacji książkowej/ lubelskie/2016 dla Zadania 5, Zadania 6, Zadania 7, Zadanie 8

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr1 Dot. Publikacji książkowej/ lubelskie/2016 dla Zadania 5, Zadania 6, Zadania 7, Zadanie 8

Zapytanie ofertowe Użytkowanie sal

Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3 - Ks Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Zapytanie ofertowe – Komisja kwalifikacyjna

Zapytanie ofertowe – Kierownik kursu

Zapytanie ofertowe – Wykładowcy

Zadanie nr 1 – Ks Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Zapytanie ofertowe Nr 1/Kom.kw- lubelskie/2016 – Komisja kwalifikacyjna

Zapytanie ofertowe Nr 1/K-ks-lubelskie/2016 – Kierownik kursu

Zapytanie ofertowe Nr 1/K-ks-lubelskie/2016 – Kierownik kursu z dnia 10-06-2016

Zapytanie ofertowe Nr 1/W-lubelskie/2016– Wykładowcy

Zapytanie ofertowe Nr 1/W-lubelskie/2016– Wykładowcy z dnia 10-06-2016

Zadanie nr 4 – ks Wywiad i badanie fizykalne

Zapytanie ofertowe – Kierownik kursu

Zapytanie ofertowe – Wykładowcy

Zapytanie ofertowe – Komisja kwalifikacyjna

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PLACÓWKA STAŻOWA - Lubelskie/2016 dot. Zadania Nr 1, Zadania 2, Zadania 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PLACÓWKA STAŻOWA - Lubelskie/2016 dot. Zadania Nr 4

Zadanie nr 5 – Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG

Zadanie nr 6 – Pielęgniarstwo onkologiczne

Zadanie nr 7 – Pielęgniarstwo psychiatryczne

Zadanie nr 8 – pielęgniarstwo geriatryczne  

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Kom. Egzaminacyjna- świętokrzyskie /2016 dot. Zadania Nr 1

dotyczy usługi udostępnienia placówki stażowej i zapewnienia opiekuna zajęć stażowych ks. Ordynowanie leków i wypisywanie recept
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/PLACÓWKA STAŻOWA - świętokrzyskie/2016 dot. Zadania Nr 1

Zadanie nr 1 kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept –wyłonienie wykładowcy

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2/W – Świętokrzyskie /2016 Dot. Zadania nr 1 Moduł I i II

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/CATERING- ŚWIETOKRZYSKIE/2016  Dot. Zadania nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2/W – Świętokrzyskie /2016 Dot. Zadania nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.1/W – Świętokrzyskie /2016 Dot. Zadania nr 1

 

wyłonienie Wykonawcy na realizację usługi wynajmu pomieszczeń na zajęcia szkoleniowe

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 2/Użytkowanie Sali – Świętokrzyskie /2016 dot. Zadania Nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/W – Świętokrzyskie /2016 Dot. Zadania nr 1

zapytanie ofertowe nr 2 –kierownik kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/K. ks. - Świętokrzyskie/2016 Dot. Zadania nr 1

Zadanie nr 1 – Ks Ordynowanie leków i wypisywanie recept

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Kom. Kw.- P.Org.- Świętokrzyskie/2016 dot. Zadania Nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Kom. Kw.- P. NRPiP- Świętokrzyskie/2016 dot. Zadania Nr 1

 

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 

zad 1 wyłonienie członków komisji egzaminacyjnej dla ks Ordynowanie leków i wypisywanie recept
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/Kom. Egzaminacyjna- mazowieckie /2016 dot. Zadania Nr 1

 

Zadanie nr 1 – Ks Ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

Zapytanie ofertowe – Komisja kwalifikacyjna

 

Zapytanie ofertowe – kierownik kursu

 

Zapytanie ofertowe- Wykładowcy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PLACÓWKA STAŻOWA - mazowieckie/2016 dot. Zadania Nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/Opiekun stażu-Mazowieckie/2016 Dot. Zadania nr 1

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykładowcy na ks. Ordynowanie leków i wypisywanie recept zad 1 woj. Łódzkie z dnia 12-10-2016

 

Zapytanie ofertowe wynajem Sali na zajecia dydaktyczne dot. zadania nr 1 woj. Łodzkie z dnia 12-10-2016,

 

Zapytanie ofertowe na wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept zad 1 woj. Łódzkie z dnia 12-10-2016

Zadanie nr 1 postępowanie kwalifikacyjne przedstawiciel NRPiP - zapytanie z dnia 4 października 2016 r.

 

Zadanie nr 1 wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego - zapytanie z dnia 4 października 2016 r. "

Zadanie nr 1 wybór wykładowcy- zapytanie z dnia 4 października 2016 r. zapytanie ofertowe

 

Zadanie nr 1 udostępnienie Sali dydaktycznej - zapytanie z dnia 4 października 2016 r.

 

Zadanie nr 1 wybór firmy cateringowej - zapytanie z dnia 4 października 2016 r.

 

Zadanie nr 1 udostępnienie placówki stażowej i zapewnienie opiekuna zajęć stażowych- zapytanie z dnia 4 października 2016 r.

Zadanie nr 1 postępowanie kwalifikacyjne przedstawiciel Organizatora - zapytanie z dnia 4 października 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/PLACÓWKA STAŻOWA – łódzkie /2016 dot. Zadania Nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/CATERING- woj. łódzkie/2016  vDot. Zadania nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 5/Użytkowanie Sali – łódzkie /2016 dot. Zadania Nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/K. ks. - łódzkie/2016 Dot. Zadania nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/W - łódzkie/2016 Dot. Zadania nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Kom. Kw.- P.Org.- łódzkie /2016 dot. Zadania Nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Kom. Kw.- P. NRPiP- łódzkie/2016 dot. Zadania Nr 1


 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/Kom. Egzaminacyjna- wielkopolskie /2016 dot. Zadania Nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4.2/W - Wielkopolskie/2016 Dot. Zadania nr 1

WYKŁADOWCY NA PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH MODUŁU IV KS. ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWNAIE RECEPT
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4.1/W - Wielkopolskie/2016 Dot. Zadania nr 1

 

 

Zadanie nr 1 wyłonienie wykładowcy  kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/W - Wielkopolskie/2016 Dot. Zadania nr 1

dotyczy usługi udostępnienia placówki stażowej i zapewnienia opiekuna zajęć stażowych ks. Ordynowanie leków i wypisywanie recept woj. wielkopolskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/PLACÓWKA STAŻOWA - Wielkopolskie/2016 dot. Zadania Nr 1

 

Zadanie nr 1 – Ks Ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/Użytkowanie Sali – Wielkopolskie /2016 dot. Zadania Nr 1 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/CATERING - Wielkopolskie/2016 dot. Zadania Nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/W- wielkopolskie/2016 Dot. Zadania nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/PLACÓWKA STAŻOWA - wielkopolskie/2016 dot. Zadania Nr 1

Zad. 1- Zapytanie ofertowe Komisja kwalifikacyjna przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Zapytanie ofertowe Komisja kwalifikacyjna przedstawiciel Organizatora kształcenia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/K. ks. - Wielkopolskie/2016
Dot. Zadania nr 1

Projekt Systemowy

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych realizuje nowy projekt systemowy Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Systemowy

DANE KONTAKTOWE

Adres: Ul. Czechowska 3a, 20-072 Lublin
Kontakt Telefoniczny Sekretariat:
81/ 536 67 67 
81/ 536 67 66 
fax 81/536 67 60
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 946-00-04-381
REGON: 430049387
Numer Rachunku:
BGŻ BNP Paribas
73203000451110000000506780

  GODZINY PRACY

 

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek:           8:00-17:00
Środa:              8:00-16:00
Czwartek:       8:00-16:00
Piątek:             8:00-15:00

Lokalizacja