Opublikowano: niedziela, 30, marzec 2014 17:55

Procedura przeprowadzenia wizytacji pielęgniarek i położnych wykonując zawód w formie praktyki zawodowej.

Procedura przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.