Warunki wykonywania zawodu w formie działalności leczniczej

 

Warunki wykonywania zawodu w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka:

1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu
2. Posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu
3. Dysponowanie pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadanie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych
4. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
5. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niegodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ponadto pielęgniarka nie może być:

1. Zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
2. Pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
3. Nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

Warunki wykonywania zawodu w ramach działalności leczniczej jako indywidualna specjalistyczna praktyka:

1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu
2. Posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu
3. Dysponowanie pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadanie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych
4. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
5. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niegodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Ponadto pielęgniarka nie może być:

1. Zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
2. Pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
3. Nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

Warunki wykonywania zawodu w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka lub indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania:

1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu
2. Posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu
3. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
4. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
5. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niegodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
4. W przypadku indywidualnej specjalistyczne praktyki również posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
5. Posiadanie sprzętu medycznego umożliwiającego udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
6. Wskazanie adresu praktyki oraz adresu miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

Ponadto pielęgniarka nie może być:

1. Zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
4. Pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
5. Nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

Warunki wykonywania zawodu w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem:

1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu
2. Posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu
3. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niegodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ponadto pielęgniarka nie może być:

2. Zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
6. Pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
7. Nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek spełniające następujące warunki:

1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu
2. Posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu
3. Dysponowanie pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadanie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niegodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
5. Posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Ponadto pielęgniarka nie może być:

1. Zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
2. Pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
3. Nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

Warunki wykonywania zawodu w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem:

1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu
2. Posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu
3. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niegodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
5. Posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Ponadto pielęgniarka nie może być:

1. Zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
2. Pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
3. Nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

DANE KONTAKTOWE

Adres: Ul. Czechowska 3a, 20-072 Lublin
Kontakt Telefoniczny Sekretariat:
81/ 536 67 67 
81/ 536 67 66 
fax 81/536 67 60
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 946-00-04-381
REGON: 430049387
Numer Rachunku:
BGŻ BNP Paribas
73203000451110000000506780

  GODZINY PRACY

 

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek:           8:00-17:00
Środa:              8:00-16:00
Czwartek:       8:00-16:00
Piątek:             8:00-15:00

Lokalizacja