Pwz informacje podstawowe

 

Prawo wykonywania zawodu - informacje podstawowe

 

Zagadnienia dotyczące nadania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej określone zostały w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039).

 

Zgodnie z art. 28 przedmiotowej ustawy, prawo wykonywania zawodu PIELEGNIARKI przysługuje osobie:

 

1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spieniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;


2. posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
3. której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
4. która wykazuje nienaganna postawę etyczną.

Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazane zostały w art. 29 przedmiotowej ustawy. Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi wskazane zostały w art. 35, 36 przedmiotowej ustawy.

 

Zgodnie z art. 31 przedmiotowej ustawy, prawo wykonywania zawodu POŁOŻNEJ przysługuje osobie:

1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły położnych lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
2. posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
3. której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej;
4. która wykazuje nienaganna postawę etyczną.

Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu położnej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazane zostały w art. 32 przedmiotowej ustawy. Zagadnienia dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi wskazane zostały w art. 35, 36 przedmiotowej ustawy.

 

Osoby zainteresowanie przyznaniem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej zobowiązane są do złożenia we właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgowej izbie pielęgniarek i położnych kompletu dokumentów wskazanych przepisami prawa. Szerszą informacje na ten temat można uzyskać na stronie www.oipip.lublin.pl

w zakładce "Prawo wykonywania zawodu" : - stwierdzenie prawa wykonywania zawody oraz - wykaz dokumentów o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lub w biurze OIPiP w Lublinie.

DANE KONTAKTOWE

Adres: Ul. Czechowska 3a, 20-072 Lublin
Kontakt Telefoniczny Sekretariat:
81/ 536 67 67 
81/ 536 67 66 
fax 81/536 67 60
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 946-00-04-381
REGON: 430049387
Numer Rachunku:
BGŻ BNP Paribas
73203000451110000000506780

  GODZINY PRACY

 

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek:           8:00-17:00
Środa:              8:00-16:00
Czwartek:       8:00-16:00
Piątek:             8:00-15:00

Lokalizacja