Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

 

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. Osobie posiadająca prawo wykonywania zawodu przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym "pielęgniarka" albo "pielęgniarz", "położna" albo "położny". Tytuł ten podlega ochronie prawnej.

 

Zagadnienia dotyczące stwierdzenia prawa wykonywania zawodu uregulowane zostały w kolejnych artykułach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039).

 

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej: prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.

 

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu albo odmowa stwierdzenia tego prawa odbywa się w drodze uchwały podjętej przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych

i wydaje dokument: 1. "Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki"
2. "Prawo wykonywania zawodu położnej"
3. "Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki"
4. "Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej".

Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku:

1. śmierci,
2. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
3. utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu,
4. utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się,
5. cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
6. utraty pełnej zdolności czynności prawnych,
7. upływu czasu, na jaki zostało przyznane.

DANE KONTAKTOWE

Adres: Ul. Czechowska 3a, 20-072 Lublin
Kontakt Telefoniczny Sekretariat:
81/ 536 67 67 
81/ 536 67 66 
fax 81/536 67 60
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 946-00-04-381
REGON: 430049387
Numer Rachunku:
BGŻ BNP Paribas
73203000451110000000506780

  GODZINY PRACY

 

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek:           8:00-17:00
Środa:              8:00-16:00
Czwartek:       8:00-16:00
Piątek:             8:00-15:00

Lokalizacja