• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Wzór obowiązującego wniosku w sprawie opinii dotyczącej poddziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz Wskazówki dotyczące opiniowania OWU:


Komisja ds. podstawowej opieki zdrowotnej i kontraktowania świadczeń pielęgniarskich i położniczych przy ORPiP w Lublinie w oparciu o Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ przygotowała analizę wielkości środków jakie zostały przekazane w latach 2015 – 2018 do podmiotów leczniczych w celu zabezpieczenia świadczeń pielęgniarsko – położniczych oraz medycyny szkolnej w odniesieniu do określonej populacji.
Analiza w załączeniu.


Komunikat PREZESA NFZ dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Realizując postanowienie Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym przez Ogólnopolski Związkiem Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministra Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, MZ podpisał 3 rozporządzenia.

Wejdą one w życie w dniu następnym po publikacji w Dzienniku Ustaw.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314303/12524471/dokument355193.docx

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314302/12524428/dokument355195.docx

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314301/12524385/dokument353585.docx
Dotyczy Pielęgniarek POZ: Pismo I, Pismo II