• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Informacja/ Інформація

Uprzejmie informujemy, iż pielęgniarka lub położna cudzoziemiec np. z Ukrainy która chce pracować w zawodzie pielęgniarki lub położnej w Polsce powinna uzyskać w Polsce prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, które przyznaje okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.