• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67
Celem Komisji ds. Epidemiologii jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa epidemiologicznego, tworzenie rozwiązań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz integracja i reprezentowanie interesów grupy zawodowej.

 

Anna Bernaszuk - Przewodnicząca Komisji – mgr pielęgniarstwa, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Studiów Podyplomowych w zakresie ,,Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej i Administracji Zdrowiem Publicznym”. Od 13 lat związana zawodowo z kontrolą zakażeń szpitalnych. W 2007 roku uzyskała tytuł Specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, biorąc czynny udział w wielu pracach stowarzyszenia. Przygotowuje i prezentuje osiągnięcia SPSK – 4 w dziedzinie kontroli zakażeń na zjazdach i publikuje w biuletynie branżowym.

Jeden z inicjatorów utworzenia w 2008r. Komisji ds. Epidemiologii działającej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Organizator i wykładowca wielu szkoleń i konferencji. Współinicjator i organizator spotkań pielęgniarek epidemiologicznych województwa lubelskiego, realizowanych regularnie od 2002 roku. Wspiera i służy doświadczeniem zawodowym i radą dla pielęgniarek epidemiologicznych innych ośrodków medycznych.

Delegat na zjazd IV kadencji OIPiP w Lublinie, bierze czynny udział w pracach różnych komisji: 2001 – 2003r. Komisji ds. Jakości Opieki, od 2008r. wiceprzewodnicząca, sekretarz i obecnie przewodnicząca Komisji ds. Epidemiologii. Chętnie podejmuje działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa epidemiologicznego, inicjuje i bierze udział w tworzeniu rozwiązań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz integracji i reprezentowania interesów grupy zawodowej. Zainteresowania pozazawodowe: dziewiarstwo ręczne, dobra książka, turystyka.