• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Opublikowano 23 czerwca 2023 r.

Opinia prawna w przedmiocie kontynowania wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej w trybie art. 26 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej po dniu 1 lipca 2023


Opublikowano 03 marca 2022 r.

Opinia prawna w sprawie wprowadzenia obowiązku poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 przez osoby wykonujące zawód medyczny i możliwości egzekwowania nałożonego obowiązku- kliknij aby pobrać


Opublikowano: 14 września 2020 r.

Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

opinia prof. D.K.PDF

opinia prawna .pdf


Opublikowano: 14 września 2020 r.

Opinia prawna ws. pobierania przez pielegniarke podstawowej opieki zdrowotnej materialu do badan diagnostycznych i transportu tego materialu do laboratorium diagnostycznego.

 


Opublikowano : 03 kwiecień 2019


Opublikowano : 04 sierpień 2015

Komunikat w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronneStanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od osób przeprowadzających szczepienia ochronne po dniu 31 grudnia 2015 roku


Opublikowano: 30 marzec 2014