• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67
Głównym zadaniem Komisji jest propagowanie zasad etyki zawodowej wśród pielęgniarek i położnych ze szczególnym zwracaniem uwagi na przestrzeganie praw pacjenta i dbanie o godność zawodu, a także podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej.

Komisja ds. Etyki

Bożena Jędrys, mgr pielęgniarstwa - Przewodnicząca Komisji ds. Etyki Zawodowej - Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Kozienicach i Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada drugi stopień specjalizacji w zakresie organizacji ochrony zdrowia oraz pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie medycyny społecznej. Aktualnie pielęgniarka koordynująca w Pododdziale Laryngologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. W II-ej i III-ej kadencji Przewodnicząca Komisji ds. Standardów Zawodowych i Kwalifikacji oraz członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych. W IV-ej Kadencji członek Okręgowej Rady oraz Przewodnicząca Komisji ds. jakości. Za pracę w samorządzie została odznaczona Odznaką za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.