• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Celem Komisji jest podejmowanie wszechstronnych działań służących rozwojowi zawodowemu pielęgniarek i położnych, w tym również wspieranie finansowe kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych podejmowanego przez indywidualnych członków samorządu zarówno w kraju jak i zagranicą. Komisja pełni również nadzór nad kształceniem podyplomowych pielęgniarek i położnych wizytując podmioty wpisane do rejestru OIPiP w Lublinie.

 

mgr Małgorzata Chojniak - Przewodnicząca Komisji - specjalistka w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących .Przełożona pielęgniarek w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy -Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie. Trzy kadencje członek ORPiP , w obecnej kadencji również członek Prezydium ORPiP w Lublinie .Przez dwie kadencje Przewodnicząca Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych działającej przy ORPiP w Lublinie Na 20-lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych odznaczona Medalem "Zasłużony dla samorządu pielęgniarek i położnych".