• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Głównym celem Komisji jest podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości opieki pielęgniarskiej i położniczej, głównie poprzez organizowanie szkoleń oraz wdrażanie standardów i procedur do praktyki pielęgniarskiej.

Komisja ds. Jakości Opieki Pielęgniarskiej i PołożniczejDr n. med. Jadwiga Klukow – Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej. Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – mgr pielęgniarstwa. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia - USKW w Warszawie. Powołana przez NRPiP do pełnienia funkcji eksperta w zespole ds. ratownictwa medycznego. Współautorka nowego programu specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego i modułu ogólnozawodowego. Aktualnie zatrudniona na stanowisku nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.