• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Rejestr uchwał podjętych na ORPiP w Lublinie 26 kwietnia 2023 r.


Rejestr uchwał podjętych na posiedzeniu ORPiP w Lublinie w dniu 1 czerwca 2023 r.


Uchwała nr 67 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 68 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 1 czerwrca 2023 r.

Uchwała nr 108 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 109 VIII 2023 ORPiP w Lublinei z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 110 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 111 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 112 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 113 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 114 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwała Nr 115 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 116 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 117 VIII 2023 ORPiP w Lubline z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 118 VIII 2023 ORPiP w Lubline z dnia 1 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 119 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 1 czerwca 2023 r.


Rejestr Uchwał podjętych na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, w dniu 4 lipca 2023 r.


Uchwała nr 142 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 4 lipca 2023 r.
Uchwała nr 143 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 4 lipca 2023 r.
Uchwała nr 144 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 4 lipca 2023 r.
Uchwała nr 145 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 4 lipca 2023 r.
Uchwała nr 146 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 4 lipca 2023 r.
Uchwała nr 150 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 4 lipca 2023 r.
Uchwała nr 151 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 4 lipca 2023 r.
Uchwała nr 152 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 4 lipca 2023 r.
Uchwała nr 153 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 4 lipca 2023 r.
Uchwała nr 154 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 4 lipca 2023 r.
Uchwała nr 156 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 4 lipca 2023 r.
Uchwała nr 157 VIII 2023 ORPiP w Lublinie z dnia 4 lipca 2023 r.