• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Rejestr Uchwał podjętych na Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie,

 W dniu 26 kwietnia 2023 r.

 

Nr uchwały

W sprawie

Uchwała Nr 1/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Składu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VIII kadencji

Uchwała Nr 2/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wyboru Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie VIII kadencji

Uchwała Nr 3/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wyboru Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VIII kadencji

Uchwała Nr 4/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wyboru Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VIII kadencji

Uchwała Nr 5/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wyboru Skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Lublinie VIII kadencji

Uchwała Nr 6/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia  26 kwietnia 2023 r.

Wyboru członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VIII kadencji

Uchwała Nr 7/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie do działania w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie i podpisywania dokumentów

Uchwała Nr 8/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Upoważnienia członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VIII kadencji do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych

Uchwała Nr 9/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Ponoszenia wydatków na realizacje zadań określonych w planie finansowym na 2023 rok oraz I kwartał 2024 roku

Uchwała Nr 10/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Ustalenia wysokości kwoty, której wydatkowanie nie wymaga podejmowania uchwały przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie i Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Uchwała Nr 11/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wymiaru czasu pracy osób pełniących obowiązki na stanowiskach w organach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VIII kadencji, których pełnienie może być wynagradzane

Uchwała Nr 12/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zatrudnienia Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VIII kadencji

Uchwała Nr 13/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zatrudnienia Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VIII kadencji

Uchwała Nr 14/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zatrudnienia Wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VIII kadencji

Uchwała Nr 15/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia  26 kwietnia 2023 r.

Zatrudnienia Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie VIII kadencji

Uchwała Nr 16/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zatrudnienia Skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VIII kadencji

Uchwała Nr 17/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Uchwała Nr 18/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Uchwała Nr 19/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Uchwała Nr 20/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Uchwała Nr 21/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Uchwała Nr 22/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Uchwała Nr 23/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Uchwała Nr 24/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Uchwała Nr 25/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, obywatelce Ukrainy, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i wpisania do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Uchwała Nr 26/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, obywatelce Ukrainy, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i wpisania do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Uchwała Nr 27/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wykreślenia pielęgniarki z rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

Uchwała Nr 28/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wykreślenia pielęgniarki z rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

Uchwała Nr 29/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wykreślenia pielęgniarki z rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

Uchwała Nr 30/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wykreślenia pielęgniarki z rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

Uchwała Nr 31/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wykreślenia pielęgniarki z rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

Uchwała Nr 32/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wykreślenia pielęgniarki z rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

Uchwała Nr 33/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

wpisu  pielęgniarki do rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

Uchwała Nr 34/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

wpisu  pielęgniarki do rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

Uchwała Nr 35/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

wpisu  pielęgniarki do rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

Uchwała Nr 36/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

wpisu  pielęgniarki do rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

Uchwała Nr 37/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

wpisu  pielęgniarza do rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

Uchwała Nr 38/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Odbywania przez pielęgniarza przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarza  

Uchwała Nr 39/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Odbywania przez pielęgniarkę przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki  

Uchwała Nr 40/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany planu finansowego na 2023 rok działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Uchwała Nr 41/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia  26 kwietnia 2023 r.

Organizacji imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Uchwała Nr 42/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Pokrycia kosztów prenumeraty Magazynu Pielęgniarki i Położnej na 2023 rok

Uchwała Nr 43/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Pokrycia kosztów przejazdu członkom Klubu Seniora uczestnikom wycieczki/pielgrzymki do Łagiewnik (sanktuarium Bożego Miłosierdzia), która odbędzie się  28 kwietnia 2023 r. w celu uczczenia 5 rocznicy Beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej oraz pielgrzymki członków Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich w Lublinie do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Częstochowie zaplanowanej w dniach 20-21 maja 2023 r.

Uchwała Nr 44/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydania publikacji autorstwa Pani Krystyny Mateuszku dotyczącej życia i historii Sybiraczki - pielęgniarki

Rezolucja nr 1/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wezwania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie do wzmocnienia działań na rzecz rozszerzenia katalogu leków, które może ordynować i kontynuować pielęgniarka lub położna

Stanowisko nr 1/VIII/2023

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dotyczące poparcia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wystawiania skierowań oraz orzeczeń o niezdolności do pracy