• OIPIP
 • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
 • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARCE OBYWATELCE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobie:

 • posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz, że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
 • posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
 • której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
 • która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki absolwentowi szkoły pielęgniarskiej wiąże się z dokonaniem wpisu na listę członków danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych  tj. izby na terenie, której absolwent zamierza podjąć zatrudnienie.  W celu dokonania wpisu do rejestry prowadzonego przez OIPiP w Lublinie oraz uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki należy złożyć:

 • wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpis do okręgowego rejestru;
 • arkusz zgłoszeniowy i aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze OIPiP jako załącznik do wniosku stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki    i wpis do okręgowego rejestru;
 • dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (obecnie jest to dyplom ukończenia studiów licencjackich lub pielęgniarskich wraz z suplementem);
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
 • dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 mm.

 

STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ OBYWATELCE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej prawo wykonywania zawodu położnej przysługuje osobie:

 • posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz, że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone  w przepisach prawa Unii Europejskiej;
 • posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych;
 • której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu położnej;
 • która wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Przyznanie prawa wykonywania zawodu położnej absolwentowi szkoły położnych wiąże się z dokonaniem wpisu na listę członków danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych tj. izby na terenie, której absolwent zamierza podjąć zatrudnienie. W celu dokonania wpisu do rejestry prowadzonego przez OIPiP w Lublinie oraz uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki należy złożyć:

 • wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpis do okręgowego rejestru;
 • arkusz zgłoszeniowy i aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze OIPiP jako załącznik do wniosku stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki  i wpis do okręgowego rejestru
 • dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (obecnie jest to dyplom ukończenia studiów licencjackich lub pielęgniarskich wraz z suplementem);
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki;
 • dwa zdjęcia o wymiarach 3,56x4,5 mm.