• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Problemy podejmowane przez Komisję dotyczyć będą trudności występujących w pracy pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zarówno w zakładach publicznych jak też niepublicznych. Zadaniem przedstawicieli Komisji będzie udział w negocjowaniu świadczeń pielęgniarskich i położniczych z płatnikiem tych świadczeń. Członkowie Komisji są otwarci na problemy występujące w w/w zakładach.