• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

  • 58,26 złotych – wysokość składki członkowskiej dla osób wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej pielęgniarki/położnej wpisanej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Wysokość składki obwiązuje w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.