• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67
Głównym zadaniem Komisji jest finansowe wspieranie pielęgniarek i położnych zgodnie z zapisami Regulaminu Komisji.

 

Przewodnicząca Komisji - mgr. pielęgniarstwa, staż pracy 30 lat. Pierwsze kroki w zawodzie zaczynała jako pielęgniarka na Bloku Operacyjnym na sali torakochirurgicznej i cardiochirurgicznej w PSK4 w Lublinie. Od 1991 do 2004r. mieszkała i pracowała w Białej Podlaskiej. Obecnie zatrudniona w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Zaangażowana w pracę społeczną na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych: trzecią kadencję pełni funkcję członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz Pełnomocnika. W dwóch poprzednich była również członkiem Prezydium ORPiP. Drugi raz jest delegatem na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Od początku przejścia do OIPiP w Lublinie udziela się społecznie. W pierwszej kadencji pracowała w Komisji Prawa i Legislacji ,obecnie drugą kadencję jest w komisji ds. Pomocy Socjalnej działającej przy ORPiP w Lublinie.