• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

          Renata Domżał-Drzewicka dr n. med., mgr pielęgniarstwa

Pielęgniarka, nauczyciel akademicki, świadczeniodawca.

W 1992 roku ukończyła Liceum Medyczne w Lublinie. Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskany na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie w 1996 roku. Stopień naukowy doktora nauk medycznych nadany w roku 2005 decyzją Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie medycyny społecznej, w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, oraz powierzone obowiązki specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego. Uzyskane wykształcenie wzbogacają studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz liczne kursy specjalistyczne.

Pierwsze doświadczenie zawodowe uzyskane w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bełżycach na stanowisku młodszego asystenta. Od 1998 i nadal nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu. Ponadto doświadczenie w pracy w administracji rządowej oraz jako kierownik podmiotu leczniczego. Zainteresowania zawodowe związane są z organizacją i zarządzaniem podstawową opieką zdrowotną oraz opieką długoterminową.

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Placówka

1.        

Domżał-Drzewicka Renata

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych   - pielęgniarka

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2.        

Amborska Krystyna  - pielęgniarka

Emerytka

3.        

Danielak Marzena – pielęgniarka

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

4.        

Judycka Aneta – pielęgniarka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie 

5.        

Kosiarczyk Iwona – pielęgniarka

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

6.        

Kosior Iwona  - pielęgniarka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

7.        

Kukiełka Małgorzata – położna

Puławska Akademia Kobiet

8.        

Mazurkiewicz Monika – pielęgniarka

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

9.        

Rachel Marta – położna

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

10.    

Sagan Krystyna – położna

NZOZ Rodzina w Puławach

11.    

Stadnicka Grażyna – położna

Uniwersytet Medyczny w Lublinie