• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Komisja realizuje zapisy ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Zasadniczym zadaniem Komisji jest przeprowadzanie wizytacji praktyk, które ubiegają się o wpis do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz praktyk realizujących świadczenia w podmiocie leczniczym.

Procedura przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.