• OIPIP
 • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
 • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Zarejestruj się na bezpłatną konferencję
„Opieka Długoterminowa w Praktyce” w Lublinie!

 

Już 6 czerwca 2024 r. specjalnie dla członkiń i członków naszej Izby zorganizowana zostanie bezpłatna konferencja naukowo-szkoleniowa „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia połączona z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.  

Podczas wydarzenia uczestnicy wezmą udział w ciekawych wykładach dotyczących najważniejszych wyzwań i praktycznych rozwiązań w opiece długoterminowej. Po wydarzeniu otrzymają Państwo imienne certyfikaty z punktami edukacyjnymi.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja przez stronę: https://opiekawpraktyce.pl/lublin/.

„Opieka Długoterminowa w Praktyce” to cykl konferencji naukowo-szkoleniowych organizowanych w różnych miastach w całej Polsce we współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. Przewodniczącymi Komitetu Naukowego konferencji są mgr Małgorzata Sitarz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej w woj. lubelskim, mgr Dorota Flis, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz dr n. o zdr. Mariola Rybka, Przewodnicząca cyklu konferencji „Opieka Długoterminowa w Praktyce”.

Konferencja odbędzie się 6 czerwca 2024 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Hotelu Victoria w Lublinie.

 

Wśród wiodących tematów wykładów konferencji znajdą się:

 • wyzwania terapeutyczne w opiece długoterminowej
 • nowoczesne metody leczenia ran trudno gojących się
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 • nietrzymanie moczu i ochrona skóry
 • higiena pacjentów niesamodzielnych – nowoczesne produkty
 • nieinwazyjna wentylacja mechaniczna
 • standardy opieki długoterminowej w Polsce
 • opieka długoterminowa nad dziećmi, FAS
 • farmakologia w opiece długoterminowej
 • postępowanie z pacjentem z otępieniem
 • szczególne warunki pracy – aspekt psychologiczny


Organizatorami konferencji są: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz Vicommi Media (www.vicommi.pl).

Patronatu honorowego konferencji udzielili: Minister Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych, Krajowa Izba Domów Opieki, a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych.

Rejestracja na konferencję jest bezpłatna dla członkiń i członków naszej Izby – bez rejestracji nie ma możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.

 

Zapraszamy do rejestracji:

https://opiekawpraktyce.pl/lublin/

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie zapraszam Państwa do udziału w bezpłatnej konferencji dla pielęgniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

która odbędzie się w dniu 9 maja 2024 r. w godz. od 9:00 do 15:00 w Sali konferencyjnej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

 

Ostatnie wolne miejsca, zapraszamy do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7KReG1uf1YEM1R3OhOZjFQC0uZF3w9aPGrEM35szI-1HM4Q/viewform?usp=sf_link

 

(-) Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

mgr Dorota Flis

Personel medyczny także cierpi po zdarzeniu niepożądanym.

 

Poczucie winy, wyrzuty sumienia, problemy z zasypianiem, myśli o rezygnacji lub zmianie pracy dotykają osoby wykonujące zawody medyczne po zdarzeniu niepożądanym. 

 

Wiele badań naukowych przeprowadzonych na świecie potwierdziło, że mimo konkretnych potrzeb, personel medyczny nie otrzymuje właściwej pomocy po zdarzeniu medycznym.

 

A jak jest w Polsce?

 

 • Czy w Twojej placówce możesz otwarcie mówić o zdarzeniach niepożądanych lub trudnych sytuacjach?
 • Jakie były Twoje uczucia po zdarzeniu i czy udzielono Ci pomocy w miejscu pracy?
 • Jakiego rodzaju wsparcia po zdarzeniu oczekujesz od placówki po incydencie medycznym?

 

Zapraszam do wypełnienia ankiety, dzięki której będzie można zbadać doświadczenia personelu medycznego w Polsce po niepożądanym zdarzeniu medycznym.

 

Link do anonimowej ankiety znajduje się tu: www.redcap.link/second-victim

 

Dziękuję za poświęcony czas!

www.linkedin.com/in/agnieszka-gibalska-dembek/