• OIPIP
  • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
  • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

STANOWISKO
Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie tajemnicy zawodowej


Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem poszanowania dla ustawowych gwarancji ochrony tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Jej istotą jest ochrona szczególnie ważnych i doniosłych interesów osób korzystających z pomocy przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.
Ujawnienie przez ministra zdrowia poufnych danych medycznych – niemające uzasadnienia w idei ochrony zdrowia – to wydarzenie bez precedensu, którego skutki mają daleko idące znaczenie.
Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego zabezpieczają interes społeczny obywateli, pozyskując poufne informacje dotyczących ich życia prywatnego i zawodowego. Tajemnica zawodowa nie jest przywilejem osób wykonujących zawody zaufania publicznego, ale ich powinnością wobec klientów. Utrata zaufania klientów uniemożliwia należyte i skuteczne wykonywanie zawodu i realizację powierzonej ochrony wolności i praw obywatela. Wydarzenia ostatnich dni i ujawnienie danych dotyczących zdrowia konkretnej osoby przez ministra zdrowia potwierdziły, że ta nieufność ma swoje uzasadnienie.
Samorządy zawodowe, stojąc na straży interesu publicznego, mają poczucie, że zarówno ustawodawca, jak i organy stosujące prawo nagminnie naruszają tajemnicę zawodową, obniżając standard należytej ochrony jednostki. Sprzyja temu m.in. tworzenie regulacji prawnych, które upoważniają coraz szerszą grupę organów i instytucji do dostępu do danych objętych tajemnicą zawodową.
Obowiązkiem władzy państwowej, jest budowanie zaufania do państwa i jego instytucji. Kierując się troską o dobro wspólne, domagamy się od przedstawicieli władz poszanowania tajemnicy zawodowej, a tym samym przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

(-) r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój (-) r.pr. Włodzimierz Chróścik
Sekretarz Przewodniczący
Ogólnopolskiego Porozumienia Ogólnopolskiego Porozumienia
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Webinar „FASD-powszechna ale wciąż mało znana choroba” prof. dr hab. Robert Śmigiel

organizowanym przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, którego premiera odbędzie się 17 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 

 Rejestracja poprzez stronę: https://nipip.pl/bezplatny-webinar-fasd-powszechna-ale-wciaz-malo-znana-choroba-17-sierpnia-2023-r-godz-1700/

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu redaktorów 

pod redakcją: dr n. med. Beaty Janiny Olejnik, dr n. med. Anny Baranowskiej, prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak

serdecznie zapraszam do publikacji  w Monografii pt. Interdyscyplinarna opieka nad dzieckiem chorym.

 

W monografii mogą być umieszczone prace oryginalne i poglądowe o tematyce zgodnej z tytułem monografii.

 

Monografia będzie wydana wyłącznie w formie elektronicznej i umieszczona na stronie: https://www.umb.edu.pl/wnoz/o_wydziale/monografie_pracownikow_wnz.

 

 Druk pracy w monografii jest bezpłatny.

 

Prace należy przesłać w terminie do 30.08.2023 r. 

w temacie proszę wpisać: Monografia pt. Interdyscyplinarna opieka nad chorym dzieckiem, 

na adresy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin druku w monografii

LIST PRZEWODNI do monografii

więcej - pobierz pdf