• OIPIP
 • Direction Lublin, ul. Czechowska 3a
 • Phone 81 536-67-66, 81 536-67-67

Warunki wykonywania zawodu w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka (praktyka w gabinecie):

 1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu
 2. Pielęgniarka nie może być:
 • Zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych.
 • Pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.
 • Nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

 1. Dysponowanie pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadanie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych.
 2. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niegodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

WAŻNE – działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru!

Warunki wykonywania zawodu w ramach działalności leczniczej jako indywidualna specjalistyczna praktyka (praktyka specjalistyczna w gabinecie):

 1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu
 2. Pielęgniarka nie może być:
 • Zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
 • Pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
 • Nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

 1. Dysponowanie pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadanie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niegodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

WAŻNE – działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru!

Warunki wykonywania zawodu w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka lub indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania:

 1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu
 2. Pielęgniarka nie może być:
 • Zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
 • Pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
 • Nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat  w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

3. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niegodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
5. W przypadku indywidualnej specjalistyczne praktyki również posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
6. Posiadanie sprzętu medycznego umożliwiającego udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.
7. Wskazanie adresu praktyki oraz adresu miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

WAŻNE – działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru!

Warunki wykonywania zawodu w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem:

 1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu
 2. Pielęgniarka nie może być:
 • Zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
 • Pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
 • Nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

 1. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niegodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

WAŻNE – działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru!

Warunki wykonywania zawodu w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem:

 1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu
 2. Pielęgniarka nie może być:
 • Zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
 • Pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
 • Nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

 1. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niegodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

WAŻNE – działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru!

W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek spełniające następujące warunki:

 1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu
 2. Pielęgniarka nie może być:
 • Zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
 • Pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
 • Nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

 1. Dysponowanie pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadanie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych.
 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niegodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. W przypadku specjalistycznej praktyki- posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

WAŻNE – działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru!